ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS (BA) PROGRAMI

Dersler

Yeterlilik Koşulları

Fakülteden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlaması gereken asgari kredi sayısı 141’dir.Kredisi tamamlandıktan sonra öğrencilere Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans (BA) ünvanı verilir. Öğrencilere, programdan mezun olabilmeleri için zorunlu staj ya da bitirme projesi gibi ek koşullar getirilmemiştir. Dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde edilmiş olmalı ve tüm derslerden başarılı olmalıdır.

Mesarya Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programını eğitim dili TÜRKÇE’ dir.

ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS (BA) DERS PROGRAMI KREDİ VE SAATLERİ

 

1 YIL I.SEMESTER

1 YIL II. SEMESTER

DERS KODU

DERSİN ADI

DERS SAATİ HAFTA & lAB

KREDİ

DERS KODU

DERSİN ADI

DERS SAATİ HAFTA & LAB

KREDİ

ZEÖ 101

Erken Çocuklukta Özel Eğitim 1

( 4-0 )

4

ZEÖ 102

Zihin Engelliler ve Eğitimi

( 3-0 )

3

ZEÖ 103

Psikolojiye Giriş

( 3-0 )

3

ZEÖ 104

Sağlık Bilgisi ve İlkyardım

( 2-0 )

2

ZEÖ 107

Eğitim Bilimine Giriş

( 3-0 )

3

ZEÖ 106

Bireysel Farklar ve Psikoloji Yaklaşımı

( 3-0 )

3

ZEÖ 109

Türkçe 1 : Yazılı Anlatım

( 2-0 )

2

ZEÖ 110

Bilgisayar 2

( 2-2 )

3

ZEÖ 111

Yabancı Dil 1

( 3-0 )

3

ZEÖ 112

Eğitim Psikolojisi

( 3-0 )

3

ZEÖ 113

Bilgisayar 1

( 2-2 )

3

ZEÖ 114

Türkçe 2 : Sözlü Anlatım

( 2-0 )

2

ZEÖ 105

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1

( 2-0 )

NC

ZEÖ 116

Yabancı Dil 2

( 3-0 )

3

ZEÖ 108

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2

( 2-0 )

NC

TOPLAM

19

18

TOPLAM

19

19

2. YIL I. SEMESTER

2. YIL II. SEMESTER

DERS KODU

DERSİN ADI

KREDİ

DERS KODU

DERSİN ADI

KREDİ

ZEÖ 201

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi

( 2-0 )

2

ZEÖ 202

Zihin Engellilere Beceri ve Kavram Öğretimi

( 3-0 )

3

ZEÖ 203

Erken Çocuklukta Özel Eğitim II

( 3-0 )

3

ZEÖ 204

Zihin Engellilere Matematik Öğretimi

( 4-0)

4

ZEÖ 205

Uygulamalı Davranış Analizi

( 4-0 )

4

ZEÖ 206

Zihin Engellilere Resim İş Öğretimi

( 2-0 )

2

ZEÖ 207

Eğitsel Davranışsal Ölçme Değerlendime

( 4-0 )

4

ZEÖ 208

Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim hizmetleri

( 2-0 )

2

ZEÖ 209

Öğretim İlke ve Yöntemleri

( 3-0 )

3

ZEÖ 210

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi

( 3-0 )

3

XXXXX

Seçmeli

( 3-0 )

3

ZEÖ 212

Zihin Eng. İletişim Becerilerinin Kazandırılması

( 3-0 )

3

ZEÖ 214

Bireyselleştirilmiş Eğitim Proğramları

( 2-0 )

2

TOPLAM

19

19

TOPLAM

19

19

3. YIL I. SEMESTER

3. YIL II. SEMESTER

ZEÖ 301

Okuma – Yazma Öğretimi

(3-0)

3

ZEÖ 302

Fen Bilgisi Öğretimi

(3-0)

3

ZEÖ 303

Zihin Engellilere Günlük Yaşam ve Sosyal Beceri Öğretimi

(4-0)

4

ZEÖ 304

Aile Eğitimi ve Rehberliğİ

(3-0)

3

ZEÖ 305

Zihin Engellilere Oyun ve Şarkı Öğretimi

(3-0)

3

ZEÖ 306

Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uyg.

(1-4)

3

ZEÖ 307

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları ve Öğretimin Bireyselleştirilmesi

(2-0)

2

ZEÖ 308

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

(2-0)

2

ZEÖ 309

Sınıf Yönetimi

(2-0)

2

ZEÖ 310

Topluma Hizmet Uygulamaları

(1-2)

2

ZEÖ 311

Rehberlik

(3-0)

3

XXXX

Seçmeli

(3-0)

3

XXXX

Seçmeli

(2-0)

3

XXXX

Seçmeli

(2-0)

2

TOPLAM

19

20

TOPLAM

15

18

4. YIL I. SEMESTER

4. YIL II. SEMESTER

DERS KODU

DERSİN ADI

KREDİ

DERS KODU

DERSİN ADI

KREDİ

ZEÖ401

Zihin Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı I

(3-0)

3

ZEÖ402

Zihin Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı II

(3-0)

3

ZEÖ403

Yasalar ve Özel Eğitim

(2-0)

2

ZEÖ404

Öğretmenlik Uygulaması II

(2-8)

6

ZEÖ405

Öğretmenlik Uygulaması I

(2-8)

6

ZEÖ406

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

(2-0)

2

XXXX

Seçmeli Ders

(3-0)

3

XXXX

Seçmeli Ders

(3-0)

3

TOPLAM

10

14

TOPLAM

10

14

 

SEÇMELİ DERSLER:

DERS İSİMLERİ, DERS – LAB. SAATLERİ VE KREDİLERİ

ZEÖ 001 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı                                (3-0) 3

ZEÖ 002 Çocuklarda Dil Gelişimi                                                               (3-0) 3

ZEÖ 003 Çocuk İhmali ve İstismarları                                                        (3-0) 3

ZEÖ 004 Çocukluk Döneminde Müzik                                                       (3-0) 3

ZEÖ 005 Duyu Eğitimi                                                                                (3-0) 3

ZEÖ 006 Cinsel Gelişim ve Eğitim                                                             (3-0) 3

ZEÖ 007 Erken Çocuklukta Çok Kültürlülük                                             (3-0) 3

ZEÖ 008 Çocuk ve Müzeler                                                                        (3-0) 3

ZEÖ 009 Çocukluk Psikopatolojisi                                                             (3-0) 3

ZEÖ 009 Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi                                          (3-0) 3