Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 1. 2023 YKS sonuç belgesinin internet çıktısı ve 4 adet fotokopisi (İsteğe Bağlı Sınav)

 2. Lise diplomasının aslı ve bu belgenin 6 adet fotokopisi,

 3. Nüfus cüzdanının 1 adet sureti veya fotokopisi,

 4. 4 adet vesikalık resim,

 5. 25 yaşından büyük erkek adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge. (Askerlik Durum Belgesi)

 6. Dönemlik eğitim harcının tümünün veya ilk taksitin Mesarya Teknik Üniversitesi banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu.

 7. Sağlık Raporu** (Akciğer Grafisi, HIV, Hepatit B ve Hepatit C, RPR, PPD) ve 2 adet fotokopisi

Not 1 :  Muhaceret (İkametgah) işlemleri için öğrencilerin KKTC’ye pasaport ile giriş yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler, üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, Üniversiteden alacakları ‘Öğrenci Belgesi’ ile pasaport başvuru işlemlerinde öğrencilere uygulanan haklardan yararlanabilmektedirler. (örneğin: indirimli başvuru ücreti).

Not 2 : ​​ Sağlık raporunun TC sağlık bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastahanelerinden alınması gerekmektedir.

Not 3 : Lise diploması hazırlanmamış ise öğrencinin lise çıkış belgesi’nin aslı ve 6 adet fotokopisi kabul edilecektir.

Not 4 : Fotokopilerde noter tasdiki gerekmemektedir.

Not 5 : Üniversitemizin eğitim ücretleri Amerikan Doları’dır.

** KKTC Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın kararı ile, 2005-06 öğretim yılından itibaren KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek TC uyruklu öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinde sağlık raporlarını ibraz etmeleri istenmektedir. KKTC makamlarınca istenen AKCİĞER GRAFİSİ, HIV, HEPATIT B, HEPATIT C ve RPR tetkiklerini içerir sağlık raporunu, T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanesinden almaları gerekmektedir. Sağlık Raporu’nun aslı muhaceret işlemleri için gerekmektedir.

TC – KKTC (Çift Uyruklu) Öğrencilerin Kayıtları

TC – KKTC uyruklu ve liseyi Türkiye’de bitiren öğrenciler Mesarya Teknik Üniversitesi’ne Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Üniversiteye Giriş Sınavı sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sistemi ile veya MTÜ Giriş ve Burs Sınavına göre yapılan yerleştirme ile kayıt hakkı elde ederler. ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler TC uyruklu, MTÜ Giriş ve Burs Sınavı ile yerleşen öğrenciler KKTC uyruklu öğrencilerin ödemiş oldukları öğretim ücretini öderler.

Liseyi Yurtdışında Bitiren TC Uyruklu Öğrenciler’in Kayıtları

Liseyi yurtdışında tamamlayan ve Mesarya Teknik Üniversitesi’nde öğrenim görmek isteyen TC uyruklu öğrenciler, eğitimlerine ara vermeden TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alacakları lise diploması denklik belgesi ile üniversitemize başvuru yapabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi: http://www.meb.gov.

Bu öğrencilerin ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara girmelerine gerek olmadan aşağıdaki belgelerle Üniversitemize başvurmaları gerekmektedir.

 1. TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan lise diploması denklik belgesi

 2. Lise diplomanızın aslı ve 6 adet fotokopisi

 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi

 4. 6 adet vesikalık resim

Özel Öğrenci Kabulü

Üniversitemizdeki lisans programlarından herhangi birine kayıtlı olmadan sadece Mesarya Educatıon House tarafından NCUK ‘nin vermiş olduğu uluslararası temel dersler hazırlık (International Foundation Year) programlarına ”özel öğrenci” (special student) statüsünde kaydedilirler. Bu statüdeki bir öğrenciye diploma veya unvan verilemez. Ancak, NCUK tarafından hazırlanan ve aldığı dersler ile bu derslerdeki başarısını gösteren bir sertifika verilir. Başarılı olan öğrenciler bu sertifika ile isterlerse Mesarya Teknik Üniversitesinin birinci sınıfına veya NCUK’in ortakları olan dünyadaki herhangibir Üniversitesinin birinci sınıfına kayıt yaptırabilirler.

NCUK Uluslararası Hazırlık Yılı (IFY) Programı, Lise okul bitirme nitelikleri lisans eğitimine doğrudan giriş için yetersiz olan ve / veya İngilizce dil seviyesi gerekli düzeyin altında olan uluslararası öğrenciler içindir.

IFY, lisans derecesi eğitimine ilerlemek için gerekli seviyeye kadar temel akademik ders konularında, İngilizce dilinde ve eğitim becerilerinde bir yıllık hazırlık sağlar.

IFY, şehir kampüsümüzde Mesarya Education House akademisyenleri tarafından verilir ve programın başarıyla tamamlanması MTU ve diğer 22 İngiliz Üniversitesinin Beşeri Bilimleri, Sosyal Bilimler, ve Fen Bilimleri fakültelerinde çok çeşitli lisans derecelerine giriş sağlar.

Özel öğrenci olarak kabul edilmek isteyenlerin başvuruları, sorumlu görevliye doğrudan yapılmalıdır; sultan@mesarya.education.

Daha fazla bilgi için : Mesarya Education House website.

Özel öğrenci olarak başvuranlardan en az lise diploması aranır.