İsteğe Bağlı Sınav Politikası

Mesarya Teknik Üniversitesi öğrencilerin İsteğe Bağlı Sınav (Test Opsiyonel) adayı olarak başvuru yapmalarını kabul eder.

Başvuru sürecinin bir parçası olarak standart sınav puanlarının gözden geçirme sürecine faydalı olacağını düşünen öğrencilerin, puanlarını sunmaları teşvik edilir.

Bununla birlikte, standart sınav puanlarının, yeteneklerini etkili bir şekilde temsil etmediğini veya üniversite ortamında başarılı olma yeteneklerini etkili bir şekilde göstermediğini düşünen öğrenciler, bunları inceleme için göndermemeyi tercih edebilirler.

Standart sınav puanlarını göndermemeyi seçen öğrencilerin aşağıdaki alternatif değerlendirme bileşenlerini sunmaları istenecektir:

– Lise Diploması

– lise 1.,2. ve 3. Sınıf ders notlarını gösterir transcript

– Mesarya deneyimini tanımlayan niteliklerle ilgili bir konuya yanıt veren düşünceli bir kompozisyon veya makale.

– Özel olarak çalışma alanı ile ilgili seçilen yaratıcı bir kompozisyon veya makale.

– öğretmenlerden bir veya birkaçından tavsiye mektupları,

– okul ve toplum faaliyetlerine katılım ile ilgili bilgi

– yaz tatillerinde yapılan staj geçmişi ile ilgili bilgi,

– okul içi veya dışı liderlik pozisyonları ,

– kabul için uygun görülen diğer faktörlerden örnekler .

Başvuru sahiplerini akademik hazırlıkları içerisinden YKS (Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kurulu (ÖSYM) tarafından yapılan Üniversite Giriş Sınavı), SAT, ACT, GCE ”A” Düzeyi, IB sınav sonuçlarını sunmak isteyip istemediklerine kendileri karar vermeleri için teşvik ediyoruz.

Sınav puanları sunan adaylar için, bu puanlar başvuru inceleme sürecinde dikkate alınan birçok faktörden biri olacaktır. Kabul komitesi, bazı öğrencilerin neden sınav sonuçlarını sunmayı seçtiğini, ve bazılarının ise kabul etmediğini herhangi bir değerlendirmede göz önünde bulundurmaz.

Uluslararası Öğrenci statüsündeki Başvuru Sahipleri İçin Not: İsteğe Bağlı Sınav politikası yalnızca YKS, SAT, ACT, GCE “A” Seviyesi, IB, sınavlar için geçerlidir.

Anadili İngilizce olmayan ve İngilizce dil yeterlilik sınavı şartından feragat etmeyen uluslararası öğrenci adayları aşağıdaki sınavlardan birinden puan almaları gerekmektedir: TOEFL, IELTS, Pearson, Cambridge İngilizce, Password ve Duolingo.

İsteğe Bağlı Sınav Kompozisyon Temaları