OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS (BA) PROGRAMI

Dersler

Yeterlilik Koşulları

Fakülteden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlaması gereken asgari kredi sayısı 156’dir.Kredisi tamamlandıktan sonra öğrencilere Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans (BA) ünvanı verilir. Öğrencilere, programdan mezun olabilmeleri için zorunlu staj ya da bitirme projesi gibi ek koşullar getirilmemiştir. Dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde edilmiş olmalı ve tüm derslerden başarılı olmalıdır.

MESARYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI

 

Birinci YIL – BİRİNCİ SEMESTER

 

 

Birinci YIL – İKİNCİ SEMESTER

 

DERS KODU

DERSİN ADI

DERS SAATİ HAFTALIK & LAB

KREDİ

DERS KODU

DERSİN ADI

DERS SAATİ HAFTALIK & LAB

KREDİ

OÖE101

Okul Öncesi Eğitimine Giriş

( 3-0 )

3

OÖE 102

Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım (3-0)3 10

( 3-0 )

3

OÖE103

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

( 3-0 )

3

OÖE 104

Eğitim Psikolojisi

( 3-0 )

3

OÖE 105

Psikoloji

( 2-0 )

2

OÖE 106

Eğitim Felsefesi

( 2-0 )

2

OÖE 109

Eğitim Bilmine Giriş

( 3-0 )

3

OÖE 108

Bilgisayar 2

( 2-2 )

3

OÖE 111

Bilgisayar 1

( 2-2 )

3

OÖE 110

Türkçe:2 Sözlü Anlatım

( 2-0 )

2

OÖE 113

Türkçe 1 Yazılı Anlatım

( 2-0 )

2

OÖE 112

Yabancı Dil 2

( 3-0)

3

OÖE 115

Yabancı Dil 1

( 3-0 )

3

HIS102

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

( 2-0 )

NC

HIS101

Atatür İlkeleri ve inkilap Taihi

( 2-0 )

NC

TOPLAM

 

20

19

TOPLAM

 

17

16

 

İkinci Yıl – ÜÇÜNCÜ SEMESTER

 

 

İkinci Yıl – DÖRDÜNCÜ SEMESTER

 

DERS KODU

DERSİN ADI

DERS SAATİ HAFTALIK & LAB

KREDİ

DERS KODU

DERSİN ADI

DERS SAATİ HAFTALIK & LAB

KREDİ

OÖE 201

Anne Çocuk Beslenmesi

( 2-0 )

2

OÖE 202

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 2

( 3-0 )

3

OÖE 203

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 1

( 3-0 )

3

OÖE 204

Çocuk Edebiyatı

(2-0 )

2

OÖE 205

Yaratıcılık ve Geliştirilmesi

( 2-2 )

3

OÖE 206

Matematik Eğitimi

( 3-0 )

3

OÖE 207

Çocukta Oyun Gelişimi

( 2-0 )

2

OÖE 208

Çocuk Ruh Sağlığı

(3-0 )

3

OÖE 209

Öğretim İlke ve Yöntemleri

( 3-0 )

3

OÖE 210

Drama

( 2-2 )

3

OÖE 211

Eğitim Sosyolojisi

( 2-0 )

2

OÖE 212

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

( 2-2 )

3

OÖE 213

Yabancı Dil 3

(3-0 )

3

OÖE 214

Türk Eğitim Tarihi

( 2-0 )

2

EFSEC

Seçmeli Ders

(3-0 )

3

OÖE 216

Yabancı Dil 4

( 3-0 )

3

TOPLAM

 

20

21

TOPLAM

 

21

22

 

Üçüncü Yıl – BEŞİNCİ SEMESTER

 

 

Üçüncü Yıl – ALTINCI SEMESTER

 

DERS KODU

DERSİN ADI

DERS SAATİ HAFTALIK & LAB

KREDİ

DERS KODU

DERSİN ADI

DERS SAATİ HAFTALIK & LAB

KREDİ

OÖE 301

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

( 2-2 )

3

OÖE 302

Özel Eğitim Yöntemleri 2

( 2-2 )

3

OÖE 303

Müzik Eğitimi

(1-2 )

2

OÖE304

Müzik Eğitimi 2

( 2-2 )

3

OÖE 305

Fen Eğitimi

( 2-2 )

3

OÖE 306

Materyal Geliştirme

( 2-2 )

3

OÖE 307

Görsel Sanatlar Eğitimi

( 2-2 )

3

OÖE 308

Etkili İletişim

(3-0 )

3

OÖE 309

Sınıf Yönetimi

( 2-0 )

2

OÖE 310

Ölçme ve Değerlendirme

( 3-0 )

3

OÖE 311

Özel Öğretim Yöntemleri 1

( 2-2 )

3

OÖE 312

Özel Eğitim Yöntemleri 2

( 2-0 )

2

OÖE 313

Okul Deneyimi

( 1-4 )

3

OÖE 314

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

( 2-0 )

2

OÖE 315

İstatistik

( 2-0 )

2

OÖE 316

Topluma Hizmet Uygulamaları

( 1-2 )

2

TOPLAM

 

14

21

TOPLAM

 

17

21

Dördüncü YIL-

YEDİNCİ SEMESTER

Dördüncü YIL- SEKİZİNCİ SEMESTER

DERS KODU

DERSİN ADI

DERS SAATİ HAFTALIK & LAB

KREDİ

DERS KODU

DERSİN ADI

DERS SAATİ HAFTALIK & LAB

KREDİ

OÖE 401

Anne Baba Eğitimi

( 2-2 )

3

OÖE 402

İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları

( 2-0 )

2

OÖE 403

Öğretmenlik Uygulaması 1

( 2-6 )

5

OÖE 404

Araştırma Projesi 2

( 1-2 )

2

OÖE 405

Araştırma Projesi 1

( 1-2 )

2

OÖE 406

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

( 2-0 )

2

OÖE 407

Rehberlik

( 3-0 )

3

OÖE 408

Öğretmenlik Uygulaması 2

( 2-6 )

5

EFSEÇ

Seçmeli

( 3-0 )

3

EFSEÇ

Seçmeli

( 3-0 )

3

EFSEÇ

Seçmeli

(3-0 )

3

EFSEÇ

Seçmeli

( 3-0 )

3

TOPLAM

 

13

19

TOPLAM

 

13

17

 

SEÇMELİ DERSLER:

DERS KODU DERS İSİMLERİ, DERS – LABORATUVAR SAATLERİ VE KREDİLERİ

EFSC 001 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı                                                    (3-0) 3

EFSC 002 Çocuklarda Dil Gelişimi                                                                                   (3-0) 3

EFSC 003 Çocuk İhmali ve İstismarları                                                                            (3-0) 3

EFSC 004 Çocukluk Döneminde Müzik                                                                           (3-0) 3

EFSC 005 Duyu Eğitimi                                                                                                    (3-0) 3

EFSC 006 Cinsel Gelişim ve Eğitim                                                                                 (3-0) 3

EFSC 007 Çocuklukta Çok Kültürlülük                                                                            (3-0) 3

EFSC 008Çocuk ve Müzeler                                                                                             (3-0) 3

EFSC 009 Çocukluk Psikopatolojisi                                                                                 (3-0) 3

EFSC 010 Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi                                                           (3-0) 3