DERS TANIMILARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DERS KODU :OÖE 101

DERS ADI : OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Erken çocukluk kavramı, Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı, ilkeleri, önemi ve yararları, okul öncesi eğitime temel olan görüşler ve okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu, okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.), okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri, okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Okul Öncesi Eğitime Giriş, Handan Asude Başal, Ekin Basın Yayın.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 103

DERS ADI : İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: İnsan vücudu ve işleyişi hakkında temel bilgiler, merkezi ve periferik sinir sistemi, hareket sistemi, duyu organları, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi, endokrin sistem, üreme sistemi, bu sistemlerin geliştirilmesinin 0-6 yaş dönemindeki önemi.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, Mustafa Hamalosmanoğlu, 2. Baskı Eğiten Kitap Yayınları

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 105

DERS ADI : PSİKOLOJİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zeka ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmaları.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Eğitim Hayata Hazırlama Değil Hayatın Kendisidir, Dr.Selçuk Derici, Morpa Yayınları

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 109

DERS ADI : EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Eğitim Bilimine Giriş, Prof. Dr. Veysel Sönmez, 13.Baskı- Anı Yayınları

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 111

DERS ADI : BİLGİSAYAR 1

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-2

DERSİN TANIMI: Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Bilgisayara Giriş, Gökçe Becit İşçitürk, Pegem Akademi

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 113

DERS ADI : TÜRKÇE – 1 YAZILI ANLATIM

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Metindilbilim ve Türkçe Öğretimi, Yrd.Doç.Dr. Şükran Dilidüzgün

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 115

DERS ADI : YABANCI DİL 1

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. New Headway (Intermediate Level), Liz-John Soars, Oxford University Press.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU :HIS 101

DERS ADI : ATATÜRK İLKELERİ İNKİLAP TARİHİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:2-0

DERSİN TANIMI: Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, KütahyaEskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yrd. Doç. Dr. Sezai Öztaş, Kayalı Yayıncılık

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 102

DERS ADI : ANNE – ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Anne-çocuk sağlığının tanımı, ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu, hamileliğin oluşumu, anne karnında çocuk gelişimi, hamilelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun gelişimine etkileri, 0-6 yaş çocuklarının fiziksel gelişimi (diş, boy, kilo) ve takibi, 0- 6 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar vb.) ve korunma yöntemleri, aşılar, kadının yaşam dönemlerine göre sağlık sorunları, aile planlaması, kırık-çıkık, yanma, yaralanma, böcek sokması, zehirlenme, yabancı cisim yutma vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilkyardım.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım, Doç. Dr. Ümit Deniz, Nobel Yayın Dağıtım.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

DERS KODU : OÖE 104

DERS ADI : EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Eğitim Psikolojisi – Educational Psychology, John W. Santrock, Nobel Yayın Dağıtım.

 2. Eğitim Psikolojisi, Gelişim ve Öğrenme, Ramazan Arı, Nobel Yayın Dağıtım

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 106

DERS ADI : EĞİTİM FELSEFESİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, varoluşçuluk, oluşturmacılık), eğitim felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Eğitim Felsefesi, Kemal Bakır, Pegem Akademi

 2. Eğitim Bilimleri Felsefesi, Seçkin Özsoy, Siyasal Kitabevi

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 108

DERS ADI : BİLGİSAYAR II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-2

DERSİN TANIMI: Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Bilgisayar ve Temel Bilgi Teknolojileri, Dr. Levent Çelik, Maya Akademi.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

DERS KODU : OÖE 110

DERS ADI : TÜRKÇE II – SÖZLÜ ANLATIM

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Metindilbilim ve Türkçe Öğretimi, Yrd.Doç.Dr. Şükran Dilidüzgün

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

DERS KODU : OÖE 112

DERS ADI : YABANCI DİL II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. New Headway (Upper Intermediate), Liz-John Soars, Oxford University Press.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HIS 102

DERS ADI : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yrd. Doç. Dr. Sezai Öztaş, Kayalı Yayıncılık

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

DERS KODU : OÖE 201

DERS ADI : ANNE ÇOCUK BESLENMESİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Beslenmenin tanımı, önemi, besin öğeleri, besinler, besinlerin besin değerleri yönünden zenginleştirilmesi, hamile ve süt veren kadının beslenmesi, kötü beslenmenin zararları, çocuklarda beslenme sorunları, 0-6 yaş çocuğu için uygun besinler, okul öncesi dönemi için mönü oluşturma, besinlerin hazırlanmasında sağlık ve temizlik kuralları.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Anne ve Çocuk Beslenmesi, Nilgün Karaağaoğlu, Pegem Akademi.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 203

DERS ADI : ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM I

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: 0-8 yaşta bilişsel gelişim, bilişsel gelişim kavramları ve kuramları (Piaget, Vygotsky), dil gelişimi ile ilgili kavramlar, dili oluşturan sistemler, dilin nörolojik ve fizyolojik temelleri, 0-8 yaş çocuklarının dil gelişimi, dil gelişimini etkileyen olumlu ve olumsuz etkenler, dilin işlevi ve dil ile düşünce arasındaki ilişki, iki dillilik.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Emel Arslan ve diğerleri, Eğiten Kitap

 2. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, M. Engin Deniz, Maya Akademi

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 205

DERS ADI : YARATICILIK VE GELİŞTİRİLMESİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-2

DERSİN TANIMI: Yaratıcı düşünmenin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi, yaratıcı düşünmeyi açıklayan farklı kuramlar, yaratıcılık ve zeka ilişkisi, yaratıcı kişilik özellikleri, yaratıcılığın gelişimi, yaratıcılığı etkileyen toplumsal, kültürel, gelişimsel ve duygusal etmenler, yaratıcı problem çözme sürecinin ve beyin fırtınasının önemi, erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü, okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılıklarını geliştirme, öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve geliştirmeleri.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcılık ve Geliştirilmesi, Elif Çelebi Öncü, Pegem Akademi.

 2. İlköğretimde Kalite Araçları ve Sınıf İçi Uygulamalar, Prof.Dr.Hoşcan Ensari ve Uzm.Burçak Tüysüz

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 207

DERS ADI : ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Oyunun tarihsel gelişimi ve oyun kuramları, oyun ile ilgili temel kavramlar, erken çocukluk döneminde oyun ve çocuğun gelişimine bağlı oyun aşamaları, uyumsuz davranışların oyun ortamında eğitimi, farklı kültürlerde oyun, Türk kültüründe oyun ve oyuncak.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Çocukta Oyun Gelişimi, İsmail Topkaya, Efil/Eflatun Yayıncılık

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

DERS KODU : OÖE 209

DERS ADI : ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Öğretim İlke ve Yöntemleri, Erdoğan Oğultekin, Anı Yayıncılık

 2. Öğretim İlke ve Yöntemleri, Tuncay Dilci, İdeal Kültür Yayıncılık

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 211

DERS ADI : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Sosyolojinin tanımı, sosyolojinin alt dalları, eğitim sosyolojisinin tanımı, kapsamı ve gelişimi, toplumsallaşma süreci, eğitimin toplumsal işlevleri, yabancılaşma ve eğitim, toplumsal hareketlilik ve eğitim, göç, medya, küreselleşme ve bunların eğitim sistemine etkisi, toplumsal bir sistem olarak okul, okul-çevre ilişkisi, okul ve şiddet.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Eğitim Sosyolojisi, Çağatay Özdemir, Selcen Arslangilay, Pegem Akademi.

 2. Eğitim Sosyolojisi Yazıları, Cevat Özyurt, Pegem Akademi

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

DERS KODU : OÖE 201

DERS ADI : YABANI DİL III

HAFTALIK DERS VE UYGULAM SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil II” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. New Headway (Advanced), Liz-John Soars, Oxford University Press.

DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 202

DERS ADI : ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: 0-8 yaş arası sosyal gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, cinsel gelişim ile ilgili kavramlar, özellikler ve kuramlar.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Erken Çocukluk Döneminde Gelişimin Ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi Ve Desteklenmesi, Oralie Mcafee, Deborah Leong, Nobel Yayın Dağıtım

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 204

DERS ADI : ÇOCUK EDEBİYATI

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarını işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin(tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü, roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin(sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Okul Öncesinde Çocuk Edebiyatı ve Medya, Tacettin ŞİMŞEK, Grafiker Yayınları

 2. Çocuk Çocukluk Ve Çocuk Edebiyatı, Handan İNCİ, Kapı Yayınları.

 3. Yaratıcı Çocuk Edebiyatı, Hasan Güleryüz, Edge Akademi.

 4. Çocuk Edebiyatı, Alemdar Yalçın, Akçağ Yayınları.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 206

DERS ADI: MATEMATİK EĞİTİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Matematiksel düşüncenin yeri ve önemi, matematiğin, zeka, cinsiyet, toplumsal değerler gibi değişkenlerle ilişkileri, okul öncesi dönemde matematiksel düşünmenin gelişimi ve geliştirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımlar, matematik kavramlarının öğretilmesinde eğitim programlarında dikkate alınması gereken temel öğretim ilkeleri, sezgisel matematiğin tanımı, okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlar (sayı sayma, çokluk, doğal sayılarla işlemler, ölçme ile ilgili kavramlar, temel geometrik şekiller vb.), bu bilgileri kullanarak etkinlik örnekleri oluşturma.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Erken Çucukluk Döneminde Matematik Eğitimi, Gonca Uludağ, Nobel Yayın Dağıtım.

 2. Gerçekçi Matematik Eğitimi, Ali Özkaya, Maya Akademi.

 3. Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi, Berrin Akman, Pegem Yayıncılık.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 208

DERS ADI : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Ruh sağlığının tanımı, önemi, ruh sağlığının tarihsel gelişimi, ruh sağlığı ile ilgili kuramlar, ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bireylerin özellikleri, çocuklarda görülen davranış ve uyum problemlerinin[kekemelik, konuşamamak (mutizm), alt ıslatma (enürezis), dışkı kaçırma (enkoprezis), parmak emme, tırnak yeme, saldırganlık, kıskançlık, tikler, inatçılık, uyku bozuklukları, beslenme alışkanlığı bozukluğu, korku, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul korkusu, hırsızlık, yalan söyleme] tanısı ve tedavisi, aile içindeki özel durumların (boşanma, üvey anne-baba, ebeveynin ölümü vb.) çocuğun ruh sağlığına etkileri.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Çocuk Ruh Sağlığı, Atalay Yörükoğlu, Özgür Yayınları

 2. Birlikte Büyütelim Çocuk Ruh Sağlığı, Bengi Semerci, Alfa Yayınları

 3. Sağlıklı Aile Sağlıklı Çocuk & Çocuk Ruh Sağlığı, Bünyamin Çetinkaya, Pegem Akademi

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 210

DERS ADI : DRAMA

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-2

DERSİN TANIMI: Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Yaratıcı Drama Sınıf İçinde Ve Dışında, Çeviren; Pınar ÖZDEMİR ŞİMŞEK, Nobel Yayın Dağıtım.

 2. İlköğretimde Eğitici Drama, Doç.Dr.Alev Önder

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 214

DERS ADI : TÜRK EĞİTİM TARİHİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Türk Eğitim Tarihi, Mustafa ÖNDER, Anı Yayıncılık.

 2. Türk Eğitim Tarihinin Ana Evreleri: Kurumlar, Kişiler Ve Söylemler, (Prof. Dr.) İsmail DOĞAN , Nobel Yayın Dağıtım

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 216

DERS ADI : YABANI DİL IV

HAFTALIK DERS VE UYGULAM SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil III” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. New Headway (Advanced), Liz-John Soars, Oxford University Press.

DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXXX

DERS KODU : OÖE 301

DERS ADI : BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Fiziksel etkinliklerin çocuk gelişiminde rolü, insan hareketlerinin kategorileri ve bu hareketlere uygun bireysel ve grup etkinlikleri, antreman oyunları (motor özellikleri geliştirici, dayanıklılık, sürat, koordinasyon, kuvvet, esneklik gerektiren oyunlar), bedensel etkinliklerle ilgili araç-gereç ve malzeme bilgisi ve kullanımı, araçlı oyunlar (ip, top, çember, kurdele vs.), sınıf oyunları (eğitsel oyunlar, dikkat geliştirici, duyuları geliştirici, küçük kasları geliştirici oyunlar), ritmik etkinlikler ve müzikli oyunlar (rondlar), okul öncesi dönem çocuklarına hareket eğitimi etkinliğinde yaptırılabilecek hareketler ve bunların öğretilmesinde dikkat edilmesi gereken konular.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, Oğuzhan ZİREK, Nobel Yayın Dağıtım.

 2. Okullarda Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, Ahmet GÜNEŞ, Pegem Akademi

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 303

DERS ADI : MÜZİK EĞİTİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 1-2

DERSİN TANIMI: Ülkemizde ve dünyadaki müzik türlerinin ve çalgıların tanıtımı ve özellikleri, temel solfej eğitimi (nota öğretimi, değerler, tartım çalışmaları, ses aralıkları, majör-minör diziler, basit Türk müziği dizileri, ölçü, tempo, nüans kavramları, ses değiştirici işaretler), sesi doğru kullanma ve doğru şarkı söyleme teknikleri, çocuk şarkıları üzerinde dikte ve deşifre çalışmaları, eşlik çalgısı eğitimi.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Etkili Müzik Eğitimi, Can Kahramansoy, Umuttepe Yayınları.

 2. Okul Öncesinde Etkinliklerle Müzik Eğitimi, Gamze ÇALIK ÇETİN, Kök Yayıncılık

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 305

DERS ADI : FEN EĞİTİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-2

DERSİN TANIMI: Fen ve doğanın önemi, okul öncesi dönemde temel fen kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikleri, bu tekniklere göre etkinlik ve materyal hazırlama, uygulama, okul öncesi eğitim programlarında fen eğitimi.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Okul Öncesi Dönemde Fen ve Teknoloji Öğretimi, YaseminÇINAR ve Naciye ŞİMŞEK, Anı Yayıncılık.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 307

DERS ADI : GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-2

DERSİN TANIMI: Sanatın tanımı ve işlevi, temel sanat eğitimi, sanat eğitimi tarihi, çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri ve önemi, bir sanat eserini tanıyabilme ve değerlendirebilme, gelişim evrelerine göre çocuk resmi ve özellikleri, sanat eğitiminin okul öncesi çocuğuna kazandırdıkları, okul öncesinde görsel sanat eğitimi yöntem ve teknikleri, kullanılan malzemeler, müze eğitimi.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Görsel Sanatlar Eğitimi, Vedat Özsoy, Pegem Yayıncılık

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 309

DERS ADI : SINIF YÖNETİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Sınıf Yönetimi, Aldın Balyer, Efeakademi

 2. Sınıf Yönetimi ve Materyal Tasarımı: Mustafa Gök, Efeakademi

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 311

DERS ADI : ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-2

DERSİN TANIMI: Okul öncesi eğitim programında amaç ve kazanımlar, etkinliklerinin planlanması, yıllık, günlük ve etkinlik planlarının hazırlanması; eğitim programlarının değerlendirilmesi, okul öncesinde eğitim ortamları, materyal kullanımı, okul öncesi eğitimde kullanılabilecek öğretim yöntemleri, aile katılımı.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Özel Öğretim Yöntemleri, Mehmet Kurt, Anı Yayıncılık.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 313

DERS ADI : OKUL DENEYİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 1-4

DERSİN TANIMI: Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik, Vedat Aktepe, Pegem Akademi

 2. Okul Deneyimi ve Uygulama, Ziya Selçuki Nobel Yayın Dağıtım.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 315

DERS ADI : İSTATİSTİK

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: İstatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar; betimsel istatistik (merkezi yığılma-yayılma ölçüleri), evren parametrelerinin kestirilmesi (standart hata ve güven aralıkları); korelasyon kavramı ve alternatif korelasyon teknikleri; hipotez testleri, karar verme; fark testleri; ki-kare (chi-square) analizi; ölçek geliştirme süreci; standardizasyon ve adaptasyon işlemleri; paket programlar ile veri analizi ve alternatif programlar.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. İstatistik I, Taner Ersöz, Seçkin Yayıncılık

 2. İstatistik II, Taner Ersöz, Seçkin Yayıncılık

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

DERS KODU : OÖE 302

DERS ADI : ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:2-2

DERSİN TANIMI: Okul öncesi eğitim ortamlarının incelenmesi, okul öncesi eğitimde kullanılabilecek öğretim yöntemlerinin belirlenmesi(drama, oyun, şarkı, örnek olay, gösteri, gezi-gözlem, hikaye, sorucevap, tartışma, proje), materyallerin hazırlanması, daha önce hazırlanmış öğretim uygulamalarının izlenmesi, mikro öğretim uygulamaları.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Özel Öğretim Yöntemleri, Mehmet Kurt, Anı Yayıncılık.

 2. Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim, Elif Tekin İftar, Nobel Yayın Dağıtım

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 304

DERS ADI : MÜZİK EĞİTİMİ II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-2

DERSİN TANIMI: Okul öncesi eğitimde müziğin önemi, müzik ve eğitim ilişkisi, 0-8 yaş çocuğunun müzik gelişimi ve müzikal becerileri, okul öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımı ve buna uygun repertuar oluşturma, çocuk şarkılarının tanıtımı ve analizi, çocuk şarkılarının seçiminde dikkat edilecek ölçütler, okul öncesi çocuklarına şarkı öğretme teknikleri, okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili eğitim ortamı ve donanımın oluşturulması, dünyada okul öncesinde müzik eğitimi ile ilgili farklı yaklaşımlar.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Etkili Müzik Eğitimi, Can Kahramansoy, Umuttepe Yayınları

 2. Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi, Ayperi Dikici Sığırtmaç, Eğiten Kitap

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 306

DERS ADI : MATERYAL GELİŞTİRME ­

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-2

DERSİN TANIMI: Okul öncesi çocuklarına yönelik çeşitli eğitici araçları (kukla, dolgu oyuncaklar, yap-boz vb.) tasarlama, geliştirme ve değerlendirme.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Okul Öncesi Eğitim için Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, Pegem Akademi.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 308

DERS ADI : ETKİLİ İLETİŞİM

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları. Bilimsel

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Etkili İletişim Becerileri, Ercan Kocayörük, Kriter Yayınevi

 2. Etkili İletişim Teknikleri, Nazife Küçükaslan, Ekin Basın Yayın

 3. Sağlıklı İnsan İlişklileri ve Etkili İletişim, İbrahim Arslanoğlu, Pegem Akademi

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 310

DERS ADI : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, R. Nükhet Çıkrıkçı Demirtaşlı, Anı Yayıncılık.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 312

DERS ADI : ÖZEL EĞİTİM YÖNTEMLERİ II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:

DERSİN TANIMI: Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, okul öncesi eğitimde özel eğitimin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Özel Eğitim ve Eğitim Teknolojisi, Ferhan Odabaşı, Pegem Akademi.

 2. Tüm Öğretmnelik Programları için Özel Eğitime Giriş, Elif Sazak Pınar ve diğerleri, Eğitim Kitabevi.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXX

DERS KODU : OÖE 314

DERS ADI : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Metodoloji, James Arthur ve diğerleri, Anı Yayıncılık

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 316

DERS ADI : TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:1-2

DERSİN TANIMI: Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Topluma Hizmet Uygulamaları, Ali Gürsan Saraç, Nobel Yayın Dağıtım.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 401

DERS ADI : ANNE BABA EĞİTİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-2

DERSİN TANIMI: Sosyal yapı, kültür ve insanın sosyal gelişimi, ailenin tanımı, yapısı ve değerleri, aileye yönelik eğitim programları, modelleri ve projeleri, Türkiye’de uygulanan aileye yönelik bazı program örnekleri, yetişkinin tanımı ve yetişkin öğrenmesi, yetişkin psikolojisi-yetişkinlik evreleri, aile kuramları; okul öncesi eğitimde aile katılımı.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Etkili Anne – Baba Eğitimi, Thomas Gordon, Profil Yayıncılık.

 2. Fıkra Tadında Anne – Baba Eğitimi, Ahmet Maraşlı, Timaş Yayınları

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 403

DERS ADI : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-6

DERSİN TANIMI: Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama(planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik, İsmail Hakkı Demircioğlu, Anı Yayıncılık.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Rapor; %90, Devamlılık;

Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 405

DERS ADI : ARAŞTIRMA PROJESİ I

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 1-2

DERSİN TANIMI: Okul öncesi eğitim ile ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, yapılan çalışmaları raporlaştırma. Rehberlik (3-0-3) Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, okul öncesinde rehberlik, çocuğu tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Zeki Kaya, Siyasal Kitabevi.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %20,

-Ödevler %40,

-Final Sınavı %30,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

DERS KODU : OÖE 407

DERS ADI : REHBERLİK

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Temel kavramlar, rehberliğin ilkeleri, rehberliğin çeşitleri, alandaki yeni gelişmeler, çocuğu tanıma teknikleri, rehber- öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik çalışmaları dersin temelini oluşturur.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Olumlu Davranışsal Destek Uygulaması Öğretmen Aile El Kitabı. Erbaş, D. (2010). Ankara: Maya Akademi,.

 2. İnsan ve Davranışı, Cüceloğlu, D.(1998). İstanbul: Remzi Kitabevi.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 402

DERS ADI : İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Okula hazır bulunuşluğun tanımı ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler, ilköğretime hazırlığın boyutları (fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel, dil, öz bakım becerileri), okula hazır bulunuşluk yeterliliklerinin kazandırılmasına yönelik etkinlikler hazırlama, ilköğretim programlarının özellikleri ve okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması, okul öncesindeki okuma-yazmaya hazırlık becerileri ile ilgili etkinlikler hazırlama, okul öncesi dönem çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarını değerlendirme yöntemleri.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. İlköğretimde Gelişimsel Rehberlik, Prof.Dr.Binnur Yeşilyaprak

 2. İlköğretimde Ödev, Prof.Dr.Aydil Türkoğlu, Yrd.Doç.Dr.Ayten İflazoğlu ve Yrd.Doç.Dr.Mehmet Karakuş

 3. İköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları, Fatma Alisinanoğlu, Pegem Akademi.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 404

DERS ADI : ARAŞTIRMA PROJESİ II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 1-2

DERSİN TANIMI: Araştırma Projesi I dersinde başlatılan(verileri toplanmış olan) projenin uygulanması, değerlendirilmesi, raporlaştırılması ve sunulması.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Zeki Kaya, Siyasal Kitabevi.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 406

DERS ADI : TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Sınıf Yönetimi Öğretmen Kitabı, Prof.Dr.Hüseyin Başar

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : OÖE 408

DERS ADI : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-6

DERSİN TANIMI: Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik, İsmail Hakkı Demircioğlu, Anı Yayıncılık.

 2. Teoriden Pratiğe Öğretmenlik, Dinçay Köksal, Nobel Yayın Dağıtım.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Rapor; %90,

Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SEÇMELİ DERSLER:

DERS KODU :EFSC 001

DERS ADI : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-2

DERSİN TANIMI: Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Okul Öncesi Eğitimi İçin Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, Neslihan ÜLTAY (Dr. ) Eser ÜLTAY (Dr. ) Pegem Akademi

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : EFSC 002

DERS ADI : ÇOCUKLARDA DİL GELİŞİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Çocuklarda birinci dilin sesbiliminin, söz diziminin ve anlam bilimininn aşama aşama edinilmesinin incelenmesi bu dersin başlıca amacıdır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Dağabakan F., Dil ve Çocuklukta Dil Gelişim Kuramları, Çukurova Üniversitesi Dil Araştırma Merkezi, Dilbilim Araştırmaları Dergisi.

 2. Yavuzer H., Çocuğunuzun ilk 6 yılı, Remzi Kitabevi.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : EFSC 003

DERS ADI : ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARLARI

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Çocukların ihmal ve istismar kavramları, ihmal ve istismara yönelik çocukların korunması için alınabilecek önlemler, ihmal ve istismarın çocukların gelişimsel süreçleri üzerindeki etkilerinin izlenmesi. İhmal ve istismarda risk grubu sayılabilecek çocukların (sokak ve sokakta çalışan, korunmaya muhtaç, işçi çocuklar) gelişimsel özelliklerini bilerek onlarla iletişime geçebilme, ihmal ve istismara uğramış çocukları fark edebilme. Çocuk ihmal ve istismarında disiplinler arası işbirliği yollarını ve sağaltımında izlenebilecek yolların öğrenilmesi.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Ailede Çocuğun İstismarı ve Umutsuzluk, Rukiye Yenibaş, Ahmet Şirin, Nobel Yayıncılık.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXXXXXX

DERS KODU : EFSC 004

DERS ADI : ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MÜZİK

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Okul öncesi eğitimde müziğin önemi, müzik ve eğitim ilişkisi, 0- 8 yaş çocuğunun müzik gelişimi ve müzikal becerileri, çocuk şarkılarının tanıtımı ve analizi, çocuk şarkılarının seçiminde dikkat edilecek ölçütler, okul öncesi çocuklarına şarkı öğretme teknikleri, okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili eğitim ortamı ve donanımın oluşturulması bu dersin temelini oluşturur.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi, Ayperi Dikici Sığırtmaç, Eğiten Kitap.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : EFSC 005

DERS ADI : DUYU EĞİTİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Duyum ve algı tanımları, farklılıkları, 7 Duyu, Görme Duyusu, İşitme Duyusu, Dokunma Duyusu, Tat Alma Duyusu, Koklama Duyusu, Propriosepsiyon, Denge duyusu: gelişim süreci, özellikleri, gelişimini destekleme dersin içeriğini oluşturur.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Okul Öncesi Dönemde Duyu Eğitimi ve Etkinlikler, Gülden Uyanık Balat vediğerleri, Kare Yayınları.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : EFSC 006

DERS ADI : CİNSEL GELİŞİM VE EĞİTİM

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Cinsiyet, cinsellik, cinsel kimlik ve cinsel rol tanımları, cinsel eğitim neden verilmeli ve ne zaman başlamalı. Okulöncesi, ilköğretim, ergenlik dönemindeki çocuklar için program hazırlayabilme, anne-baba ve eğitimcilere öneriler verebilme, ülke gereksinimlerine uygun öneriler geliştirebilme amacına yönelik çalışılmalar yapabilme bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Adım adım Çocuklarda Cinsel Eğitim, Adem Güneş, Timas Yayınları.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : EFSC 007

DERS ADI : ERKEN ÇOCUKLUKTA ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Kültür nedir? Etnik, linguistik ve kültürel farklılıklar çocukların gelişimini ve anne babaların ebeveynlik stillerini nasıl etkiler? Kültürel farklılıkları anlamak ve kültürel olarak duyarlı erken çocukluk eğitimi düzenlerken dikkat edilmesi gereken faktörler bu dersin içeriğini oluşturur

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Çeşitliliklerin olduğu bir dünyada Öğrenme ve Öğretim; Çocuklar için Çok Kültürlü Eğitim, Patricia G. Ramsey, Anı Yayınları.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : EFSC 008

DERS ADI : ÇOCUK VE MÜZELER

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Müze ve müzecilikle ilgili temel bilgiler, müzelerin çocuğun eğitimindeki rolü ve kullanılan yöntemler, müzede gerçekleştirilecek etkinlikler ve müzenin çocuk eğitiminde kullanılması bu dersin içeriğini oluşturur.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. İngiltere’de Mize Eğitimi, Londra’dan İzlenimler, Ceren Karadeniz ve Zekiye Çıldır, Kalem Kitap.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : EFSC 009

DERS ADI : ÇOCUK PSİKOPATOLOJİSİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde sıklıkla rastlanan ruh sağlığı ve uyum problemleri hakkında bilgi sahibi olma, bu problemlerin davranışsal belirtilerini öğrenme ve uygun değerlendirme ve yönlendirmeleri yapabilmeyi içerir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Çocukluk Dönemi Psikopatolojileri, Halime Şenay Güzel, Nobel Yayınları.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : EFSC 010

DERS ADI : ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Bu derste öğrencilere, üstün yetenekli çocuğu tanıma ve gelişim özelliklerini analiz ederek tanılama yapabilme; çocukların gereksinimlerine bağlı olarak uygun destek programlarını geliştirme becerileri ile aile ve öğretmenlerine danışmanlık sunma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitim Uygulamaları, Eda Gürlen, Pegem Akademi.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.