DERS KODU : ZEÖ 403

DERS ADI : YASALAR VE ÖZEL EĞİTİM

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Uluslararası ve ulusal yasal düzenlemelerde özel eğitimin gelişimi, uluslararası ve ulusal yasal düzenlemeler ve özel gereksinimi olan bireyler, yasaların özeleğitimdeki önemi, Anayasa, Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, yönetmelikler ve genelgeler, yasaların geliştirilmesini ve uygulanmasını etkileyen faktörler,öğretmen, anne-baba, okul sistemi vb. rolleri, sosyal ve eğitsel haklar, yasaların uygulanmasında karşılaşılan sorunlar, yasal düzenlemeleri izleme.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Engellilerin Eğitim Hakkı ve Devletin Yükümlülükleri, Selda Çağlar, Beta Basım Yayın

  2. Özel Yeteneklerin Eğitiminde Program Tasarımı, Serap Emir, Pegem Akademi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.