DERS KODU : ZEÖ 402

DERS ADI : ZİHİN ENGELLİLER İÇİN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Zihin engellilere yönelik olarak araç-gereç ve materyal tasarlama, örnek uygulamalar planlama, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler, fen bilgisi, matematik, okuma-yazma gibi akademik becerilerin öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama ve uygulama, değerlendirmeye dayalı olarak birakademik beceri seçme ve öğretim materyali hazırlama), oyun, şarkı ve resim-iş öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlamave uygulama, değerlendirmeye dayalı olarak bir akademik olmayan beceri seçme, öğreteceği beceriye yönelik araçlar hazırlama).

(Tasarlanan materyallerin uygulamaları aynı dönemde yürütülen Öğretmenlik Uygulaması II derslerinde yapılacaktır).

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Tuğba Yanpar, Anı Yayıncılık.

  2. Özel Eğitim ve Eğitim Teknolojisi, H. Ferhan Odabaşı, Pegem Akademisi

  3. Beyin Temelli Öğrenme. Ülgen, Gülten. (2002). Ankara:Nobel Kitabevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.