DERS KODU : ZEÖ 401

DERS ADI : ZİHİN ENGELLİLER İÇİN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI I

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Öğretim teknolojisi ile ilgili temel kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve önemi; öğretim araç-gereçlerinin seçimi,değerlendirilmesi ve etkili kullanımı, zihin engellilere yönelik olarak araç-gereç ve materyal tasarlama, örnek uygulamalar planlama, kavram öğretimi için öğretim teknolojilerinikullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama, değerlendirmeye dayalı olarak bir kavram seçme, kavram analizi yapma, kavram öğretim materyali hazırlama), sosyalbeceri öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama ve uygulama, değerlendirmeye dayalı olarak bir sosyal beceri seçme,öğreteceği beceriye yönelik araçlar hazırlama).

(Tasarlanan materyallerin uygulamaları aynı dönemde yürütülen Öğretmenlik Uygulaması I derslerinde yapılacaktır).

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR: 1- Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Tuğba Yanpar, Anı Yayıncılık. 2- Özel Eğitim ve Eğitim Teknolojisi, H. Ferhan Odabaşı, Pegem Akademisi 3- Beyin Temelli Öğrenme. Ülgen, Gülten. (2002). Ankara:Nobel Kitabevi.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10, Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30, Ödevler %10, Final Sınavı %50, Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.