DERS KODU : ZEÖ 311

DERS ADI : REHBERLİK

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma verehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlikgörevleri.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Gençlik Çağı Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunlar Yörükoğlu, Atalay (1992). (17. Basım), İstanbul: Özgür Yayın Dağıtım.

  2. Anormal Psikolojisi (Davidson, G.C. & Neale, J.M , (1997). Çev. Ed. İ. Dağ). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

  3. Saldırgan Çocuk, Stein, A, (Davison, G.C. 1997). (Çev: Polat N.) İstanbul: Papirüs Yayınevi.

  4. Psikolojik Danışma Psikoterapide Kuramlar, Karahat Fikret Ve SARDOĞAN Mehmet, (2000). Ankara: Nobel Yayınları.

  5. Psikolojik Yardım İlişkileri Danışma ve Pisikoterapi, TAN Hasan, (1990). Ankara: Meb. Yayınları.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.