DERS KODU : ZEÖ 309

DERS ADI : SINIF YÖNETİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklıyanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıftaistenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Sınıf Yönetimi, Aldın Balyer, Efeakademi

  2. Sınıf Yönetimi ve Disiplini, Cevat Celep. Anı Yayıncılık.

  3. Etkili Sınıf Yönetimi, Hüseyin Kıran, Anı Yayıncılık.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.