DERS KODU : ZEÖ 307

DERS ADI : BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANLARI VE ÖĞRETİMİN

BİREYSELLEŞTİRİLMESİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Öğretim dersleri kapsamında geliştirilen ölçme araçları, öğretim materyalleri ve okul programlarını (okulöncesi, ilköğretim programları) kullanılarak, ekipçalışması içerisinde, kısa dönemli amaçlar ve öğretim amaçlarında öğrenciyi ayrıntılı değerlendirerek öğretim için giriş davranışlarını belirme, öğretim amaçlarını ve öğretimbasamaklarını oluşturma ve sıralama, öğretim süreçlerini belirleme ve ilerlemeleri kayıt ederek bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlama, bu planda yer alan amaçları günlük dersplanları içine yerleştirerek özel gereksinimli öğrencinin bulunduğu sınıf içinde öğretimin bu öğrenci için bireyselleştirilmesine örnekler üretme.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Eğitimde Bireysel Farklılıklar, Yıldız Kuzgun, Nobel Yayın Dağıtım.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.