DERS KODU : ZEÖ 304

DERS ADI : AİLE EĞİTİMİ VE REHBERLİĞİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Zihin engelli çocuk ve ailelerinin özellikleri, zihin engelli öğrencilerin ailelerinin geçirdikleri uyum evreleri, zihin engelli çocukların eğitimine aile katılımınınönemi, kuramsal ve yasal dayanakları, yasalarda ailelere getirilen hak ve sorumluluklar, ailelerin zihin engelli öğrencinin eğitim sürecine katılımı, öğrencinin değerlendirilmesi,bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanmasına ailenin katılımı, ailelere öğretme becerileri kazandırma, 0-3 yaş dönemi zihin engelli çocuklar ve aileleri için bireyselleştirilmişaile hizmet planı (BAHP) ve ev öğretim programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Çocuk Ruh Sağlığı. Yörükoğlu, Atalay (1982). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

  2. Değişen Toplumda Aile ve Çocuk Yörükoğlu, Atalay (1997). (5. Basım), İstanbul: Özgür Yayın-Dağıtım.

  3. Olumlu Davranışsal Destek Uygulaması Öğretmen Aile El Kitabı. Erbaş, D. (2010). Ankara: Maya Akademi,.

  4. İnsan ve Davranışı, Cüceloğlu, D.(1998). İstanbul: Remzi Kitabevi.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.