DERS KODU : ZEÖ 303

DERS ADI : ZİHİN ENGELLİLERE GÜNLÜK YAŞAM VE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: Günlük yaşam ve sosyal becerilerin tanımı, çocuklarda günlük yaşam ve sosyal becerilerin gelişimi, farklı yetersizlikleri olan öğrencilere hangi günlük yaşambecerilerinin (özbakım, ev-içi beceriler, toplum becerileri, serbest zaman becerileri vb.) ve sosyal becerilerin kazandırılmasının uygun olduğuna karar verme, bu becerilerinkazandırılması için ölçme araçları hazırlama, öğretim ortamını düzenleme, kullanılacak ipuçlarına ve ipuçlarını silikleştirme işlem süreçlerine karar verme, uygulama, kazandırılanbecerilerin sürekliliğini ve genellenmesini sağlama.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi, Elif Sazak, Pegem Akademi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.