DERS KODU : ZEÖ 210

DERS ADI : HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri, yöntemlerin zihin engelli öğrencilere uyarlanması, Hayat Bilgisi ve SosyalBilgilerdeki temaların incelenmesi (üniteler, belirli gün ve haftalar, vb.), konuların mantıklı sıraya konulması, konuların kazandırılması için gerekli kavramların belirlenmesine dayalıolarak kavramlarla ilgili ölçüt bağımlı ölçme araçlarının geliştirilmesi, ders planlarını öğrencilerin düzeyine göre hazırlama, örnek öğretim uygulamaları.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Hayat Bilgisi Öğretimi, Selahattin Kaymakçı, Pegem Akademi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.