DERS KODU : ZEÖ 209

DERS ADI : ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan,günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğiniartırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Öğretim İlke ve Yöntemleri, Erdoğan Oğultekin, Anı Yayıncılık.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.