DERS KODU : ZEÖ 208

DERS ADI : KAYNAŞTIRMA VE DESTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Özel eğitimde yerleştirme yaklaşımları, birlikte ve ayrı eğitim. Özel eğitimle ile ilgili yasal düzenlemelerde kaynaştırma, kaynaştırmanın tanımı, en az kısıtlayıcıeğitim ortamı kavramı, tarihçe ve yasal dayanaklar, kaynaştırma türleri. Destek özel eğitim hizmetleri; danışmanlık, sınıf-içi destek ve kaynak oda. Kaynaştırmada işbirliği, tanımı,önemi ve türleri. Türkiye’de kaynaştırma, kaynaştırmanın başarısını etkileyen etmenler, kaynaştırma ile ilgili araştırmalar.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Okulda Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuk: Program Rehberi, Schrumpf, Fred; Crawford K. Dona & Bodine J. Richard (2007). Ankara: İmge Kitabevi.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.