DERS KODU : ZEÖ 207

DERS ADI : EĞİTSEL-DAVRANIŞSAL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: Özel eğitimde ölçme ve değerlendirme kavramları, özel eğitimde değerlendirmenin amaçları, eğitsel ve tıbbi değerlendirme yaklaşımları, Türkiye’de ve ileriülkelerde eğitsel ve davranışsal değerlendirme uygulamaları, eğitsel değerlendirmenin basamakları, formal ve informal değerlendirme teknikleri, tek basamaklı ve zincirlemedavranışların ölçümünde ve kayıt edilmesinde kullanılabilecek teknikler, değerlendirme verilerini yorumlama, raporlaştırma ve eğitimde kullanma, bireyselleştirilmiş eğitimprogramının izlenmesi ve değerlendirilmesi.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Erdoğan Tezci, Detay Yayıncılık.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık ; Asgari %95 zorunludur