DERS KODU : ZEÖ 202

DERS ADI ZİHİN ENGELLİLERE BECERİ VE KAVRAM ÖĞRETİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Beceri ve kavram tanımları ve özellikleri, beceri ve kavramların kazanılma sıraları, beceri ve kavramlarla ilgili ölçme aracı hazırlama, ölçme araçlarınıuygulayarak öğrencinin yapabildiklerini belirleme, tek ve çok fırsata dayalı beceri ölçümleri, performans düzeyine dayalı olarak amaç yazma, becerilerle ilgili amaçlarıgerçekleştirmek için ipucu sunma ve silikleştirme işlem süreçlerinin kullanımı, kavramlarla ilgili amaçları gerçekleştirmek için farklı öğretim tekniklerinin (doğal, doğrudan, yanlışsızöğretim gibi) kullanımı.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Zihin Engellilerde Öğretmenlik, Emine Rüya Özmen, Pegem Akademi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.