DERS KODU : ZEÖ 112

DERS ADI : EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal,sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler(motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Bilişsel Psikoloji (Çeviri Editörü: Muzaffer Şahin; Çevirenler: Nakşidil Yazıhan, Selgün Yüceil, Pınar Kurt Nilgün Çepelioğullar, Elmas Gülcan, Hande Kaynak, Hülya Can, , Gamze Cilbir, Petek Akman, Göklem Tekdemir Yurtdaş, Munise Emek). Ankara.

  2. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Yeşilyaprak, B.(2003). Ankara: PegemA Yayıncılık.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.