DERS KODU : ZEÖ 107

DERS ADI : EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3 – 0

DERSİN TANIMI: Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminintarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmeninrolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Ö. Demirel, Eğitimde Yeni Yönelimler, Pegem A. Yayıncılık.

  2. E. Karip, Eğitim Bilimine Giriş, PagemA Yayıncılık.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.