DERS KODU : ZEÖ 104

DERS ADI : SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: İlkyardımın tanımı ve genelleme, solunum sistemi ve acil durumlarda yapılacaklar, dolaşım sistemi ve acil durumlarda yapılacaklar, kalp durması ve acildurumlarda yapılacaklar, kanamalar ve acil durumlarda yapılacaklar, yanıklar ve acil durumlarda yapılacaklar, yaralanmalar, kırılmalar ve acil durumlarda yapılacaklar, zehirlenmelerve acil durumlarda yapılacaklar, şuur kaybı ve ilkyardım, epilepsi nöbetleri, nöbetler sırasında ve sonrasında yapılacaklar.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. İlk Yardım kitabı, Cemil Sözen, Nobel Yayınları.

  2. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Temel İlk Yardım Uygulamaları Eğitim Kitabı.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.