DERS KODU : ZEÖ 103

DERS ADI : PSİKOLOJİYE GİRİŞ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3 – 0

DERSİN TANIMI: Psikoloji’nin tanımı, temel kavramları ve tarihsel süreci, bireyin kendini ve dünyayı anlamlandırma atılımı olarak psikoloji ve bir bilim olarak psikolojinin genelçerçevesi. Psikanalatik, davranışçı, bilişsel, hümanist / varoluşçu ve sistem kuramları. Psikolojinin temel alt alanlarından sosyal, klinik, deneysel, gelişim, okul, eğitim ve endüstri –örgüt psikolojileri. Psikolojinin Felsefe, Sosyoloji, Antropoloji, Eğitim, Psikiyatri gibi diğer bilim dallarıyla ilişkisi. Davranışın normal ve normaldışı boyutta biyolojik, psikolojik,sosyal ve kültürel temelleri. Psikolojide araştırma yöntemleri, davranışın biyolojik temelleri, duyum ve algı psikolojisi, bilinç durumları, öğrenme ve bellek, zeka ve diğer temelbilişsel süreçler, normal- dışı davranışlar ve kişilik. Kişilerarası ilişkilerin psikoloji bilgileri ışığında yorumlanması ve psikolojinin özel eğitim alanı ile ilişkisi.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Gelişim Psikolojisi (Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm). Onur, Bekir (2007). Ankara: Simge Yayınları.

  2. Anormal Psikolojisi Davison, G.C. (2004). (Çev.Ed. İ.Dağ). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

  3. Zihinsel Engelli Psikolojisi , Ann M. Kring; Sheri L. Johnson; Gerald C. Davison; John M. Neale (2015) (Çev. Muzaffer Şahin). Anakara: Nobel Yayıncılık.

  4. Psikolojiye Giriş, Plotnik, Rod, (2009). (Çev. T.Geniş). İstanbul:Kaknüs Yayınları.

  5. Psikolojiye Giriş Morgen Clifford, (2010). (18.baskı) (Editörler: Siber Karakaş, Rükşan Ekşi) Eğitim Akademisi Yayınları.

  6. Psikolojide İlk Adım, Öztabağ, Lütfi (1983). İstanbul: İnkilap Yayınevi.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.