DERS KODU :ZEÖ 101

DERS ADI : ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM I

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 4 – 0

DERSİN TANIMI: Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik ve otistik bozukluklar, öğrenme güçlükleri, işitme yetersizlikleri, dilve konuşma bozuklukları, duygu ve davranış bozuklukları, görme yetersizlikleri, bedensel yetersizlikler, üstün zeka ve yetenek, kaynaştırma, erken eğitim, Dünya’da ve Türkiye’deözel eğitim uygulamaları.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim. Baykoç N.(2011) Ankara, Eğiten Kitap.

  2. Özel Eğitim. Akçamete, G. (2009). Ankara: Kök Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.