DERS KODU : HUK 508

DERSİN ADI: PARLAMENTO HUKUKU

DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Parlamento Hukukuna ilişkin temel kavram ve kuralları öğrenmek, parlamento ile demokrasi ve milli egemenlik ilişkileri öğrenmek, parlamentonun oluşumunu, işleyişini, görev ve yetkileri ve konuya ilişkin temel hukuksal düzenlemeleri incelemek dersin esas amacıdır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 2011.

  2. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Ekin Yayınları, Bursa, 2010.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.