DERS KODU : OÖE 405

DERS ADI : ARAŞTIRMA PROJESİ I

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 1-2

DERSİN TANIMI: Okul öncesi eğitim ile ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, yapılan çalışmaları raporlaştırma. Rehberlik (3-0-3) Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, okul öncesinde rehberlik, çocuğu tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Zeki Kaya, Siyasal Kitabevi.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %20,

-Ödevler %40,

-Final Sınavı %30,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.