DERS KODU : OÖE 402

DERS ADI : İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Okula hazır bulunuşluğun tanımı ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler, ilköğretime hazırlığın boyutları (fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel, dil, öz bakım becerileri), okula hazır bulunuşluk yeterliliklerinin kazandırılmasına yönelik etkinlikler hazırlama, ilköğretim programlarının özellikleri ve okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması, okul öncesindeki okuma-yazmaya hazırlık becerileri ile ilgili etkinlikler hazırlama, okul öncesi dönem çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarını değerlendirme yöntemleri.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. İlköğretimde Gelişimsel Rehberlik, Prof.Dr.Binnur Yeşilyaprak

  2. İlköğretimde Ödev, Prof.Dr.Aydil Türkoğlu, Yrd.Doç.Dr.Ayten İflazoğlu ve Yrd.Doç.Dr.Mehmet Karakuş

  3. İköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları, Fatma Alisinanoğlu, Pegem Akademi.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.