DERS KODU : OÖE 315

DERS ADI : İSTATİSTİK

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: İstatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar; betimsel istatistik (merkezi yığılma-yayılma ölçüleri), evren parametrelerinin kestirilmesi (standart hata ve güven aralıkları); korelasyon kavramı ve alternatif korelasyon teknikleri; hipotez testleri, karar verme; fark testleri; ki-kare (chi-square) analizi; ölçek geliştirme süreci; standardizasyon ve adaptasyon işlemleri; paket programlar ile veri analizi ve alternatif programlar.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. İstatistik I, Taner Ersöz, Seçkin Yayıncılık

  2. İstatistik II, Taner Ersöz, Seçkin Yayıncılık

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.