DERS KODU : OÖE 314

DERS ADI : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Metodoloji, James Arthur ve diğerleri, Anı Yayıncılık

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.