DERS KODU : OÖE 313

DERS ADI : OKUL DENEYİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 1-4

DERSİN TANIMI: Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik, Vedat Aktepe, Pegem Akademi

  2. Okul Deneyimi ve Uygulama, Ziya Selçuki Nobel Yayın Dağıtım.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.