DERS KODU : OÖE 312

DERS ADI : ÖZEL EĞİTİM YÖNTEMLERİ II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:

DERSİN TANIMI: Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, okul öncesi eğitimde özel eğitimin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Özel Eğitim ve Eğitim Teknolojisi, Ferhan Odabaşı, Pegem Akademi.

  2. Tüm Öğretmnelik Programları için Özel Eğitime Giriş, Elif Sazak Pınar ve diğerleri, Eğitim Kitabevi.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.