DERS KODU : OÖE 211

DERS ADI : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Sosyolojinin tanımı, sosyolojinin alt dalları, eğitim sosyolojisinin tanımı, kapsamı ve gelişimi, toplumsallaşma süreci, eğitimin toplumsal işlevleri, yabancılaşma ve eğitim, toplumsal hareketlilik ve eğitim, göç, medya, küreselleşme ve bunların eğitim sistemine etkisi, toplumsal bir sistem olarak okul, okul-çevre ilişkisi, okul ve şiddet.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Eğitim Sosyolojisi, Çağatay Özdemir, Selcen Arslangilay, Pegem Akademi.

  2. Eğitim Sosyolojisi Yazıları, Cevat Özyurt, Pegem Akademi

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.