DERS KODU : OÖE 206

DERS ADI: MATEMATİK EĞİTİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Matematiksel düşüncenin yeri ve önemi, matematiğin, zeka, cinsiyet, toplumsal değerler gibi değişkenlerle ilişkileri, okul öncesi dönemde matematiksel düşünmenin gelişimi ve geliştirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımlar, matematik kavramlarının öğretilmesinde eğitim programlarında dikkate alınması gereken temel öğretim ilkeleri, sezgisel matematiğin tanımı, okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlar (sayı sayma, çokluk, doğal sayılarla işlemler, ölçme ile ilgili kavramlar, temel geometrik şekiller vb.), bu bilgileri kullanarak etkinlik örnekleri oluşturma.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Erken Çucukluk Döneminde Matematik Eğitimi, Gonca Uludağ, Nobel Yayın Dağıtım.

  2. Gerçekçi Matematik Eğitimi, Ali Özkaya, Maya Akademi.

  3. Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi, Berrin Akman, Pegem Yayıncılık.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.