DERS KODU : OÖE 205

DERS ADI : YARATICILIK VE GELİŞTİRİLMESİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-2

DERSİN TANIMI: Yaratıcı düşünmenin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi, yaratıcı düşünmeyi açıklayan farklı kuramlar, yaratıcılık ve zeka ilişkisi, yaratıcı kişilik özellikleri, yaratıcılığın gelişimi, yaratıcılığı etkileyen toplumsal, kültürel, gelişimsel ve duygusal etmenler, yaratıcı problem çözme sürecinin ve beyin fırtınasının önemi, erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü, okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılıklarını geliştirme, öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve geliştirmeleri.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcılık ve Geliştirilmesi, Elif Çelebi Öncü, Pegem Akademi.

  2. İlköğretimde Kalite Araçları ve Sınıf İçi Uygulamalar, Prof.Dr.Hoşcan Ensari ve Uzm.Burçak Tüysüz

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.