DERS KODU : OÖE 204

DERS ADI : ÇOCUK EDEBİYATI

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarını işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin(tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü, roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin(sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Okul Öncesinde Çocuk Edebiyatı ve Medya, Tacettin ŞİMŞEKGrafiker Yayınları

  2. Çocuk Çocukluk Ve Çocuk EdebiyatıHandan İNCİ, Kapı Yayınları.

  3. Yaratıcı Çocuk Edebiyatı, Hasan Güleryüz, Edge Akademi.

  4. Çocuk Edebiyatı, Alemdar Yalçın, Akçağ Yayınları.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.