DERS KODU : OÖE 203

DERS ADI : ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM I

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: 0-8 yaşta bilişsel gelişim, bilişsel gelişim kavramları ve kuramları (Piaget, Vygotsky), dil gelişimi ile ilgili kavramlar, dili oluşturan sistemler, dilin nörolojik ve fizyolojik temelleri, 0-8 yaş çocuklarının dil gelişimi, dil gelişimini etkileyen olumlu ve olumsuz etkenler, dilin işlevi ve dil ile düşünce arasındaki ilişki, iki dillilik.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Emel Arslan ve diğerleri, Eğiten Kitap

  2. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, M. Engin Deniz, Maya Akademi

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.