DERS KODU : OÖE 202

DERS ADI : ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: 0-8 yaş arası sosyal gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, cinsel gelişim ile ilgili kavramlar, özellikler ve kuramlar.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Erken Çocukluk Döneminde Gelişimin Ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi Ve Desteklenmesi, Oralie Mcafee, Deborah Leong, Nobel Yayın Dağıtım

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.