DERS KODU : OÖE 109

DERS ADI : EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Eğitim Bilimine Giriş, Prof. Dr. Veysel Sönmez, 13.Baskı- Anı Yayınları

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.