DERS KODU : OÖE 106

DERS ADI : EĞİTİM FELSEFESİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, varoluşçuluk, oluşturmacılık), eğitim felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Eğitim Felsefesi, Kemal Bakır, Pegem Akademi

  2. Eğitim Bilimleri Felsefesi, Seçkin Özsoy, Siyasal Kitabevi

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.