DERS KODU : OÖE 104

DERS ADI : EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Eğitim Psikolojisi – Educational Psychology, John W. Santrock, Nobel Yayın Dağıtım.

  2. Eğitim Psikolojisi, Gelişim ve Öğrenme, Ramazan Arı, Nobel Yayın Dağıtım

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

-Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

-Ödevler %10,

-Final Sınavı %50,

-Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.