Dersler

Yeterlilik Koşulları

Fakülteden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlaması gereken asgari kredi sayısı 150’dir.Kredisi tamamlandıktan sonra öğrencilere Hukuk Lisans (BA) ünvanı verilir. Öğrencilere, programdan mezun olabilmeleri için zorunlu staj ya da bitirme projesi gibi ek koşullar getirilmemiştir. Dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde edilmiş olmalıdır.

 

BİRİNCİ YARIYIL

İKİNCİ YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

DERS SAATİ HAFTA & LAB

KREDİ

DERS KODU

DERSİN ADI

DERS SAATİ HAFTA & LAB

KREDİ

HUK 1O1

Medeni Hukuk I

(4-0)

4

HUK 102

Medeni Hukuk II

(4-0)

4

HUK 103

Roma Hukuku I

(3-0)

3

HUK104

Roma Hukuku II

(3-0)

3

HUK 105

Anayasa Hukuku I

(3-0)

3

HUK106

Anayasa Hukuku II

(3-0)

3

HUK 107

İktisat I

(3-0)

3

HUK108

İktisat II

(3-0)(

3

HUK 115

Hukuka Giriş

(2-0)

2

HUK116

Türk Hukuk Tarihi

(2-0)

2

HUK 109

Siyaset Bilimi I

(2-0)

2

HUK110

Siyaset Bilimi II

(2-0)

2

HUK 111

Bilgisayar ve İletişim Sistemleri

(2-0)

2

HUK112

Bilgisayara Giriş

2-0)

2

HUK 113

Legal English I

(2-0)

2

HUK114

Legal English II

(2-0)

2

HUK118

Hukukta Metot

(1-0)

1

HUK120

İnsan Hakları

(2-0)

2

TOPLAM

21

21

TOPLAM

24

24

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

DERS SAATİ HAFTA & LAB

KREDİ

DERS KODU

DERSİN ADI

DERS SAATİ HAFTA & LAB

KREDİ

HUK201

Medeni Hukuk III (Borçlar Hukuku Genel Hükümler)

(4-0)

4

HUK202

Medeni Hukuk IV (Borçlar Hukuku Genel Hükümler)

(4-0)

4

HUK203

İdare Hukuku I

(4-0)

4

HUK204

İdare Hukuku II

(4-0)

4

HUK205

Ceza Hukuku I

(4-0)

4

HUK206

Ceza Hukuku II

(4-0)

4

HUK207

Genel Kamu Hukuku I

(2-0)

2

HUK208

Genel Kamu Hukuku II

(2-0)

2

HUK209

Devletler Genel Hukuku I

(3-0)

3

HUK210

Devletler Genel Hukuku II

(3-0)

3

HUK211

Kitle Haberleşme Hukuku

(2-0)

2

HUK212

Fikri Hukuk

(2-0)

2

HUK213

Legal English III

(2-0)

2

HUK214

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

(2-0)

2

XXXX

SEÇMELİ (ALANDERSİ)

(2-0)

2

XXXX

SEÇMELİ (ALAN DERSİ)

(2-0)

2

TOPLAM

23

23

TOPLAM

23

23

 

BEŞİNCİ YARIYIL

ALTINCI YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

DERS SAATİ HAFTA & LAB

KREDİ

DERS KODU

DERSİN ADI

DERS SAATİ HAFTA & LAB

KREDİ

HUK301

Medeni Usul Hukuku I

(4-0)

4

HUK302

Medeni Usul Hukuku II

(3-0)

3

HUK303

Medeni Hukuk V (Eşya Hukuku)

(4-0)

4

HUK304

Medeni Hukuk VI (Eşya Hukuku)

(4-0)

4

HUK305

Kara Ticareti Hukuku I

(4-0)

4

HUK306

Kara Ticareti Hukuku

(4-0)

4

HUK307

Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

(3-0)

3

HUK308

Borçlar Hukuku Özel Hükümler II

(3-0)

3

HUK309

Ceza Usul Hukuku I

(4-0)

4

HUK310

Ceza Usul Hukuku II

(4-0)

4

HUK311

Vergi Hukuku I

(3-0)

3

HUK312

Vergi Hukuku II

(3-0)

3

HUK313

Maliye

(3-0)

3

HUK314

Hava ve Uzay Hukuku

(2-0)

2

TOPLAM

25

25

TOPLAM

23

23

 

YEDİNCİ YARIYIL

SEKİZİNCİ YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

DERS SAATİ HAFTA & LAB

KREDİ

DERS KODU

DERSİN ADI

DERS SAATİ HAFTA & LAB

KREDİ

HUK401

Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku I

(3-0)

3

HUK402

Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku II

(3-0)

3

HUK403

Devletler Özel Hukuku I

(3-0)

3

HUK404

Devletler Özel Hukuku II

(3-0)

3

HUK405

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku I

(3-0)

3

HUK406

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku II

(3-0)

3

HUK407

İcra ve İflas Hukuku I

(4-0)

4

HUK408

İcra ve İflas Hukuku II

(4-0)

4

HUK409

İdari Yargı I

(3-0)

3

HUK410

İdari Yargı II

3-0)

3

HUK411

Çevre Hukuku

(2-0)

2

HUK412

Ceza Özel Hukuku

(2-0)

2

HUK413

Adli Tıp

(2-0)

2

HUK414

Tüketicinin Korunması Hukuku

(2-0)

2

HUK415

Avrupa Birliği Hukuku I

(2-0)

2

HUK416

Avrupa Birliği Hukuku II

(2-0)

2

HUK417

Medeni Hukuk VII (Miras Hukuku)

(2-0)

2

HUK418

Medeni Hukuk VIII (Miras Hukuku)

(2-0)

2

TOPLAM

24

24

TOPLAM

24

24

 

SEÇMELİ DERSLER


HUK 508 Parlamento Hukuku                                          (2,0)2

HUK 502 Uluslararası Ticaret Hukuku                            (2,0)2

HUK 512 Sermaye Piyasası Hukuku                               (2,0)2

HUK 510 Doğal Kaynaklar Hukuku                                (2,0)2

HUK 504 Kriminoloji                                                      (2,0)2

HUK 509 Hukukçular İçin Davranış Bilimleri                (2,0)2