DERS KODU : HUK 512

DERSİN ADI : SERMAYA PİYASASI HUKUKU

DERS VE UYGULAMA SAATİ:2-0

DERSİN TANIMI: Sermaye Piyasası Hukuku dersi kapsamında öncelikle sermaye piyasasının temel anlayışları, Sermaye Piyasası Hukukunun sorunlara yaklaşım ve çözüm tarzı başta ticaret hukuku olmak üzere diğer hukuk dallarıyla ilişkisi açıklığa kavuşturmaktadır. Aynı zamanda düzenleyici otorite olan Sermaye Piyasa Kurulunun yapısı görev ve fonksiyonları açıklanmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. KÜTÜKÇÜ, (Doğan) Sermaye Piyasası Hukuku I ve II, Beta Yayınları, 2004.

  2. Recent Developments in Capital Markets in Turkey, Çeşme, İzmir, June 30July 5, 1985 (Basım Yılı: 1985)

  3. SÖZER (Bülent), Legal Environment of Business. A Hand Book on Turkish and International Business Law, Istanbul, Beta

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.