DERS KODU : HUK 504

DERSİN ADI : KRİMİNOLOJİ

DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Bu derste kriminoloji kavramı ve tarihi gelişimi, kriminolojinin önemi ve görevi, kriminolojide araştırma yöntemleri, bilinen ve bilinmeyen suçluluk gibi temel ve diğer ilgili kavramlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. M. Emin Artuk/M. Emin Alşahin, Kriminoloji.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.