DERS KODU : HUK 423

DERSİN ADI: ADLİ TIP

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Ders kapsamında suç ve suçlu profilleri incelenmektedir. Ders içeriğinde suçun nedenleri, suçun ortaya çıkışı, toplumsal gelişimin suçlulukla ilişkileri, suç failleri, fail grupları, suçun mağdurları, suçun önlenmesi yolları konuları yer almaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Adli Araştırmalar, Leela Burnscott, Tübitak Yayınları

  2. Türk Ceza Adalet Sisteminde Adli Tıp Uygulamaları, Ahmet Nezih Kök, Seçkin Yayıncılık

  3. Adli Yargıda İstinaf ve Temyiz, Ahmet Cemal Ruhi, On İki Levha Yayıncılık

  4. Adli Tıpta Bilirkişilik, Oğuz Polat, Seçkin Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.