DERS KODU : HUK 418

DERSİN ADI : MEDENİ HUKUK VIII (MİRAS HUKUKU)

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Bu derste, bir kimsenin ölümü ile doğacak olan hukuki sonuçların neler olduğu üzerinde durulmaktadır. Kısaca hukuk düzeninin kişinin ölümüne bağladığı hukuki sonuçlar incelenmektedir. Miras hukuku dersinde öncelikle, miras hukukuna ait genel kavramlar açıklanmaktadır. Bu konuları takiben, kimlerin mirasçı olduğu ve terekeden hangi oranda paya sahip oldukları konuları üzerinde durulmaktadır. Daha sonra, miras bırakanın yapmış olduğu ölüme bağlı tasarruflar, bunların koşulları, geçerliliği konularına değinilmekte, son olarak mirasın kazanılması ve paylaşılması ile ilgili bilgiler verilmektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Miras Hukuku Davaları, Filiz Berberoğlu Yenipınar, Aristo Yayınevi

  2. Miras Hukuku Şema Kitabı, Herdem Belen, Beta Basım Yayın

  3. İngiliz, Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Mirasa Uygulanacak Hukuk, Ayşe Kübra Altıparmak, On İki Levha Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.