DERS KODU : HUK 417

DERSİN ADI: MEDENİ HUKUK VII (MİRAS HUKUKU)

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Miras Hukuku dersinde içerik olarak, “Miras Hukuku Hakkında Genel Açıklamalar, Yasal Mirasçılar, Atanmış Mirasçılar (Şekli ve Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar, Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu ve İptali, Ölüme Bağlı Tasarruflarda Tasarruf Serbestisinin Sınırları. Tenkis Davası), Mirasın Geçmesi, Kazanılması ve Paylaşılması.” konuları yer almaktadır.

Bu derste, bir kimsenin ölümü ile doğacak olan hukuki sonuçların neler olduğu üzerinde durulmaktadır. Kısaca hukuk düzeninin kişinin ölümüne bağladığı hukuki sonuçlar incelenmektedir. Miras hukuku dersinde öncelikle, miras hukukuna ait genel kavramlar açıklanmaktadır. Bu konuları takiben, kimlerin mirasçı olduğu ve terekeden hangi oranda paya sahip oldukları konuları üzerinde durulmaktadır. Daha sonra, miras bırakanın yapmış olduğu ölüme bağlı tasarruflar, bunların koşulları, geçerliliği konularına değinilmekte, son olarak mirasın kazanılması ve paylaşılması ile ilgili bilgiler verilmektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Miras Hukuku Davaları, Filiz Berberoğlu Yenipınar, Aristo Yayınevi

  2. Miras Hukuku Şema Kitap, Herdem Belen, Beta Basım Yayın

  3. Pratik Miras Hukuku, Şeref Ertaş ve Nevzat Koç, Barış Yayınları

  4. Türk Miras Hukukunda Tenkis, Ahmet Nar, On iki Levha Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.