DERS KODU : HUK 416

DERSİN ADI : AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:2-0

DERSİN TANIMI: Avrupa Birliği Hukuku II dersi kapsamında şu konular anlatılmaktadır: Avrupa’da birlik fikrinin tarihi temelleri ve 1951’den günümüzeAB’nintarihçesi, AB hukukunun özellikleri ve üye ülkelere etkileri, kurucu antlaşmalar, değişiklik antlaşmaları, AB kurumları; AB Konseyi, AB Komisyonu, AB Parlamentosu, Avrupa Toplulukları Mahkemesi, Ekonomik Sosyal Komite ve diğer organlar, AB karar alma süreçleri.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. European Union Law, Damian Chalmers Garetj Davies and Giorgio Monti, Cambridge.

  2. Avrupa Birliği Anayasa Hukuku, Mustafa T. Karayiğit, Seçkin Yayıncılık

  3. Avrupa Birliği Hukuku Ders Kitabı, Hacı Can, Adalet Yayınevi

  4. Avrupa Birliği Hukuku, Cenap Çakmak, On İki Levha Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.