DERS KODU : HUK 415

DERSİN ADI: AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU I

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Avrupa Toplulukları ve Avrupa Birliğinin hukuki statüsü, Topluluk hukukunun doğuşu ve kaynakları, doğrudan uygulanırlık, Topluluk hukukunun üstünlüğü ve doğrudan etkisi, Topluluk kurumsal hukuku, Avrupa Parlamentosu, Konsey, Komisyon, Adalet Divanı, Topluluk hukukunun üye devletlerde uygulanışı, Avrupa Topluluğu Adalet Divanı kararları ve Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması, Ortaklık Konseyi kararları, gümrük birliği, Topluluk fikri mülkiyet hukuku ve rekabet hukuku düzenlemeleri ders kapsamında incelenmektedir

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. European Union Law, Damian Chalmers Garetj Davies and Giorgio Monti, Cambridge.

  2. Avrupa Birliği Anayasa Hukuku, Mustafa T. Karayiğit, Seçkin Yayıncılık

  3. Avrupa Birliği Hukuku Ders Kitabı, Hacı Can, Adalet Yayınevi

  4. Avrupa Birliği Hukuku, Cenap Çakmak, On İki Levha Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.