DERS KODU : HUK 414

DERSİN ADI : TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKU

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun amacı, kapsamı, Kanunda yer alan tanımlar; Tüketici işlemlerinde tüketicinin korunması ve aydınlatılması: Ayıplı mal, Sözleşmedeki haksız  şartlar, taksitle satış, kampanyalı satışlar, kapıdan satışlar, mesafeli sözleşmeler, tüketici kredisi, kredi kartları, garanti belgesi; Tüketici Kuruluşları: Tüketici Konseyi, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti; Yargılamaya ve Cezaya ilişki hükümler.

Bu dersin amacı, öğrencileri, tüketicinin korunması ve bu konudaki mevzuat hakkında bilgilendirmektir. Bu derste, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun anlamında Tüketici, Satıcı-Sağlayıcı ve İmalatçı-Üreticinin kimler olabileceği açıklandıktan sonra, öğrenciler tüketicinin bu kanun kapsamında haklarının neler olduğu, istenmeyen bir durumla karşılaşan tüketicinin başvurabileceği merciler konusunda bilgilendirilmektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Tüketicinin Korunması Hukuku, Çağlar Özel ve Aydın Zevkliler, Seçkin Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95 zorunludur.