DERS KODU : HUK 411

DERSİN ADI : ÇEVRE HUKUKU

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Dersin ana konusunu Avrupa ve uluslararası çevre hukukunda yaşanan son gelişmeler ve söz konusu hukuka hâkim olan temel prensipler oluşturmaktadır. Ağırlıklı olarak tartışılacak konuların başında iklim değişikliği ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda kullanılan ekonomik ve hukuki enstrümanlar yer alacak olup, nükleer enerji, atık yönetimi, su ve hava kirliliği gibi uluslararası çevre hukukunun alanına giren diğer konular da tartışmaya açılacaktır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Çevre Hukuku, Ahmet M. Güneş, On İki Levha Yayıncılık

  2. Çevre Hukukundan İhtiyat İlkesi, Ahmet Güneş, Bilgi Yayınevi

  3. Avrupa Birliği Çevre Hukuku, Ahmet Güneş, On İki Levha Yayıncılık

  4. Çevre Politikası ve Hukuku, Nükhet Yılmaz Turgut, İmaj Yayınevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.