DERS KODU : HUK 410

DERSİN ADI : İDARİ YARGI II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Yönetsel sözleşmeler, yap-işlet-devret modeli, idari otoritelerin denetim yetkileri, hukuk devletinin anlamı ve yargı denetimi, devletin sorumluluğu, yönetsel yargı kuruluşları; Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay, yönetsel yargı usulü, hukuka aykırı idari işlemler aleyhine iptal davası, yönetimce ihlal edilen bir hakkın yerine getirilmesi ya da uğranılan zararın giderilmesi; tam yargı davası İdare Hukuku II dersinin konusunu oluşturmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. İdari Yargıda Ehliyet ve Husumet, Çağlar Burak Burtan, Der Yayınevi

  2. Türk İdari Yargılama Hukuku, Cemil Kaya ve Bahtiyar Akyılmazi Savaş Yayınevi

  3. İdari Yargılama Hukuku Pratik Çalışmalar, Halil Kalabalık, Seçkin Yayıncılık.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.